“Çocuk Koruma Hizmetlerinde Bütüncül Yaklaşım Kursu” Hakkında…

Bu kurs, İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA/2012/GNC/151 “İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında; ihmal ve istismar mağduru çocuklara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlamak üzere, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği liderliğinde alanda çalışan profesyoneller tarafından hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Yukarı

Kursun Amacı Nedir?

İhmal ve istismar mağduru çocukların ikincil örselenmelerini önlemek üzere katılımcıların muayene, tanı ve raporlama konularındaki bilgi ve becerileri ile bütüncül yaklaşım pratiklerini geliştirmektir.

Yukarı

Kursun Hedef Kitlesi Kimdir?

Hastane temelli çocuk koruma merkez/birimi çalışanları başta olmak üzere çocuk ihmal ve istismarı konusunda sağlık sektöründe çalışan profesyonellerdir (hekimler, hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları).

Yukarı

Kursun Yöntemi Nedir?

Kurs, konu içeriklerinin teorik kısmından oluşan 10 oturumluk bir uzaktan eğitim modülü (e-kurs) ile pratik uygulamaların ve vaka çalışmalarının ağırlıklı olduğu 5 günlük bir yüzyüze eğitim modülünden oluşmaktadır.

Yukarı

E-Kursun İçeriği Nedir?

E-kurs toplam 10 oturumdan oluşmaktadır. Oturumlarda cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar, ihmal, çocuk gelişimi, görüşme teknikleri, sosyal hizmet, hukuk, etik ve çok disiplinli yaklaşım konularına yer verilmektedir. Her oturumun konusu, gerçek öykülerden derlenmiş bir vaka üzerinden incelenmekte, oturumlarda soru-cevap, sunum, uzman videosu, kaynak metinler ve ilgili bağlantılara yer verilmektedir.

Yukarı

Kimler E-Kursa Katılabilir?

E-kursa sadece yukarıda belirtilen hedef kitleye dahil olan uzmanlar (hekimler, hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları) katılabilir.

Yukarı

E-Kursa Nasıl Kayıt Olunur?

E-kursa katılmak isteyen uzmanların www.cokmed.org adresinde bulunan “Eğitime Katılmak İstiyorum” butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular 3 gün içerisinde ÇOKMED tarafından incelenir ve katılımları uygun bulunan uzmanlara e-posta ile onay bilgisi verilir. Katılımları onaylanan uzmanlar www.cokmed.org adresinde bulunan “Kursa Giriş” butonuna tıklayıp, kullanıcı adı ve şifrelerini girerek e-kursa giriş yapabilirler.

Yukarı

E-Kurs Nasıl Tamamlanır?

Bir katılımcının e-kursta başarılı olması için kursun tüm oturumlarını tamamlamış ve kurs sonundaki sınavda geçer not almış (75/100 puan - 30/40 soru) olması gerekmektedir. Kursu başarı ile tamamlamış katılımcılara e-posta yolu ile “Katılım Belgesi” gönderilecektir.

Yukarı

Yüzyüze Eğitimin İçeriği Nedir?

Yüzyüze eğitim 5 gün sürmektedir ve kapsamı e-kurs ile aynıdır (cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar, ihmal, çocuk gelişimi, görüşme teknikleri, sosyal hizmet, hukuk, etik ve çok disiplinli yaklaşım). Yüzyüze eğitimin içeriği ve yöntemi katılımcıların bu konulardaki muayene, tanı ve raporlama becerileri ile bütüncül yaklaşım pratiklerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

Yukarı

Yüzyüze Eğitime Kimler Katılabilir?

E-kursu başarı ile tamamlamış uzmanlar yüzyüze eğitim almaya hak kazanırlar. Yüzyüze eğitime katılacak uzmanlar eğitim tarihleri ve katılımcı kapasitelerine göre ÇOKMED tarafından belirlenir. İlk yüzyüze eğitim Eylül 2013 ayı içersinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir ve 45 katılımcı ile sınırlıdır. İlerleyen tarihlerdeki eğitimler bu web sitesi aracılığı ile duyurulacaktır.

Yukarı

Yüzyüze Eğitime Nasıl Kayıt Olunur?

E-kursu tamamlayan uzmanlara yüzyüze eğitim bilgisi gönderilip katılım tercihleri sorulur. ÇOKMED tarafından katılımları onaylanan uzmanlar e-posta ile bilgilendirilirler.

Yukarı

Yüzyüze Eğitim Nasıl Tamamlanır?

Bir katılımcının yüzyüze eğitimde başarılı olması için eğitimin tamamına katılmış olması gerekmektedir. Eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılara ÇOKMED tarafından “Tamamlama Sertifikası” verilecektir.

Yukarı