Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Adli Görüşme Odaları İle İlgili Meslek Gruplarının Hizmet Kapasiteleri ve Becerilerinin Arttırılması Projesi

20.03.2017 - 01.05.2018

........ "Adli Görüşme Odaları İle İlgili Meslek Gruplarının Hizmet Kapasiteleri ve Becerilerinin Arttırılması Projesi" 2017-2018 yıllarında TC Adalet Bakanlığı, UNICEF, ÇOKMED ve ÇİİÖDER işbirliğinde uygulanmıştır.

 

Projenin amaçları:

 • Çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca çocuk dostu adli usullerin işletilmesi
 • Görüşme yapılacak kişiyle uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması
 • İkincil örselenmenin önlenmesi
 • Korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi

Projenin özel  amaçları:

 • Adalet sisteminde yer alan uzmanların adli görüşme konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak
 • Uygulamada yer alan değişik meslek grupları için (hakim, savcı, uzman, koordinatör ve avukat) eğitim rehberleri hazırlamak
 • Verilen hizmetin niteliğinin değerlendirilmesi için izleme, değerlendirme ve süpervizyon modeli geliştirmek
 • İlgili meslek çalışanları ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri arasında AGO ile ilgili farkındalığı artırmak

Projenin sonuçları:

 • Katılımcılardan; hazırlanan materyaller, eğitimin içeriği ve süpervizyon eğitimlerinden olumlu geribildirimler alındı ve çok beğenildi.
 • İlk uygulamalardan olumlu sonuçlar alınması üzerine, Adalet Bakanlığı adli görüşme odalarının sayısını Haziran 2018'de 59'a çıkarttı.
 • ÇOKMED ile yapılan proje sonrası adli görüşme odalarının kullanımı ve medyada görünürlüğü arttı.
 • Adalet sistemine çalışan profesyonellerinin farkındalığında artış oldu ve 14 ayda 2800'ün üzerinde görüşme randevusu alındı.
 • Projeden elde edilen deneyimler, değisik profesyonellerden oluşan heterojen grupların birlikte eğitiminin yararını gösterdi.
...........

 

Projeye dair bildiri özetlerine ulaşmak için:

 

Proje çıktılarına ulaşmak için:

..... ..... .....
AGO Genel Bilgiler ve Akış   AGO Temel Hukuk Bilgisi   AGO Adli Görüşme Süreçleri   AGO Örnek Uygulamaları

 

 

..................