Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme Projesi

06.12.2018 - 31.03.2019

"Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme Projesi" TC Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ÇOKMED iş birliği ile yürütülmüş bir eğitim projesidir. Projenin ana hedefi, adli süreçlerde çocukların dahil olduğu ve tercüme gereken davalarda görev alan tercümanların; çocukla iletişim, risk altındaki çocuğa yaklaşım, uygun terminolojinin kullanılması gibi konularda kapasitelerinin güçlendirilmesinin sağlanmasıdır. Eğitim sonunda adliyelerde görev alan tercümanların adli görüşmelerde mesleki rol, sorumluluk ve sınırları ile görüşme teknikleri, özellikli durumlar, çocuk dostu terminoloji ve çocuğa duyarlı yaklaşım konularında kapasitelerini arttırmak amaçlanmıştır.

Proje dahilinde, yabancı kökenli çocukların adli süreçler ile temasının en yoğun olduğu 11 ilden (Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin, Şanlıurfa) seçilen toplam 142 tercümana 5 grup halinde 2,5 gün süren bir eğitim verilmiştir. Eğitimde alanında yetkin 13 kişi eğitici olarak görev almıştır. Proje kapsamında eğitim modülü, çeviri kılavuzu ve eğitim filmi hazırlanmıştır.

... Eğitim modülüne ulaşmak için tıklayınız. ..... ..... .....

 

Eğitim kapsamında, adli tercümenin spesifik bir çalışma alanı olması dikkate alınarak, adli sistem, çocuk adalet sistemi, hukuki terminoloji, ceza muhakemesinde tercümanın rol ve sorumlulukları, tercümanlık ilkeleri ve meslek etiği, çocuk ve ergenlerin yaşa göre gelişimsel özellikleri, travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki etkileri ve bu etkilerin adli sürece yansımaları, mağdura yaklaşım ilkeleri ve çocuğa duyarlı adalet çalışanı olmanın özellikleri, çocuk ile yapılan adli görüşmenin genel prensipleri, görüşme basamakları ve dikkat edilecek hususlar ile ilgili teorik dersler verilmiş olup, tercümanın görüşme süreci ve bu görüşmelerin tercümanın öznel yaşantısı üzerindeki olası etkileri konusunda farkındalıklarının arttırılmasına çalışılmıştır.

Ayrıca, duruşma ve adli görüşme sürecinin rol oynama aracılığı ile canlandırılması yoluyla tercümanların adli görüşme sürecini uygulamalı olarak deneyimlemeleri sağlanmıştır. Bunun dışında, travmatize ve kırılgan kişiler, özellikle zor deneyimler yaşamış çocuklar ile çalışmanın, tercüman açısından da son derece zorlayıcı bir deneyim olabildiği göz önünde bulundurularak, tercümanların bu duyguları ve aktarımları psikodrama yöntemi ile çalışılmıştır.

Projeye dair bildiri özetine ulaşmak için:

Strengthening Child-Friendly Judicial Interview Processes with a Particular Focus on Refugee Children (Uluslararası ISPCAN Kongresi, 2019)