Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği 

2012 Yılı Faaliyet Raporu

 
Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Bildiriler, Konferanslar, Oturum Başkanlıkları
 • İnanıcı MA, Dagli TE: Hospital based child protection center at Marmara University.22nd International Academy of Legal Medicine -IALM Congress, 5-8.07.2012, İstanbul. Oral Presentation no: OP-026.
 • Bilgi S, Yaycı N, İnanıcı MA, Dagli TE: Sexually abused victims with intellectual disability.22nd International Academy of Legal Medicine -IALM Congress, Istanbul, Oral Presentation No: OP-025.
 • Dagli T: Training, Building Multidisciplinary Teams and Developing Standarts for Case Management. XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Countries in Transition Forum: New Frontiers in Child Protection. 09-12 September 2012, Istanbul.
 • Dagli T, Inanici M Akif, Sahin F: Child Protection Centers Coordination Board Model at Universities in Turkey. XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, 09-12 September 2012, Istanbul.
Ulusal Bilimsel Kongrelerde, Toplantılarda Bildiriler, Konferanslar, Oturum Başkanlıkları 
 • Prof Dr Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 27.01.2012.
 • Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar. Pendik Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü. İstanbul, 10.02.2012.
 • Çocuğa Karşı Ev İçi Şiddetin Önlenmesi. Genç Hayat Vakfı. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 25.02.2012.
 • Sosyal Risk Durumlarında Danışmanlık İhtiyaç Envanteri Geliştirilmesi Projesi Değerlendirme Toplantısı. Hümanist Grup-İSTKA Projesi. İstanbul, 20-21.03.2012. 
 • İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Yaklaşım Standardizasyonu Projesi Yaygınlaştırma Toplantısı. İstanbul, 30.03.2012.
 • İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19.04.2012.
 • Çocuk Koruma Merkezleri ve Çocuk İstismarı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Seminer Programı, İstanbul, 27.04.2012.
 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Çalışma Toplantısı. UNICEF Kızılcahamam, Ankara, 22-23.05.2012.
 • Çocuk Koruma Merkezleri Eşgüdüm Kurulu. Üniversitelerde Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yapılandırma Toplantısı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 16.06.2012.       
 • Üniversiteler Çocuk Koruma Merkez/Birimleri İçin Eğitim Programları ve Eğitici El Kitabı Geliştirme Toplantısı. Ankara, 17-18.06.2012.
 • Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezleri ve Üniversite Çocuk Koruma Birimleri İşbirliği Toplantısı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Ankara, 17.07.2012. 
 • Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlik Eğitimi Temel Eğitim Kursu. İstanbul, 11-15.08.2012   .
 • Video Sunumu. UNICEF - Çocuk Koruma Merkezlerinin travma geçirmiş çocuklar için işbirliği, Eylül 2012.
 • Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım,  Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri. Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Toplantısı. İstanbul, 3.10.2012.
 • Ergenlik Dönemi ve Cinsel İstismar Kursu. Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Toplantısı. İstanbul, 4.10.2012.
 • TC Kalkınma Bakanlığı X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Çalışma Grubu Toplantısı, Ankara, 5-6.11.2012.
 • Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Kursu. II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, İstanbul, 7-11.11.2012.
 • Gelişimin Hızlandırılması: Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele Uluslararası Konferansı (Stepping up progress in combating violence against children conference), 27-28.11.2012.
 • Koruma/Önleme “Veri Toplama” Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu. T.C ve Avrupa Birliği Projesi. UNICEF Teknik Desteğiyle. Ankara, 5.7.12.2012.   
 • Hastane Temelli Çocuk Koruma Yaklaşımları Marmara Modeli. Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu. T.C ve Avrupa Birliği Projesi. UNICEF Teknik Desteğiyle. Ankara, 5.7.12.2012.
Etkinlikler, Projeler

Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlik Eğitimi Temel Eğitim Kursu, 11.08.2012-15.08.2012, UNICEF Destekli

Bu kursun temel amacı, çocuk koruma birimlerinde çalışacak olan uzmanların bilgi, becerilerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesine dayanmaktadır. Eğitim programı; çocuğun ihmal ve istismarına yönelik temel kavramların, ilkelerin, bütüncül yaklaşım ve değerlendirmenin ele alındığı bir programdır. Çocuk koruma birimlerinde çalışan profesyonellere yönelik eğitim programı geliştirme çalışmaları, 36 eğitimcinin yoğun çalışmalarıyla hazırlamıştır. Bu çalışmaların başlangıç süresinde birimde çalışacak her uzmanlık dalı için görev tanımları, sorumluluklar, kazanması gereken yeterlikler ve birimde iş akışı belirlenmiştir. 11-15 Ağustos 2012 tarihinde yapılan ilk temel eğitim kursu, eğitim programını hazırlayan eğitimcilerin bir kısmına uygulanan bir kurs olup, kursa katılan eğiticilerin kendileri de kendileri de belgelendirilmiştir.

“İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” Projesi. İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA/2012/GNC /151. Başlama tarihi 01.12.2012

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ve Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi birlikteliği, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütülecek olan bu proje; İhmal ve istismar mağduru çocuklara yönelik tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan profesyonellerin akredite edilmiş standart bir eğitim modeli ile yetkinliklerinin güçlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Proje çalışmalarıyla, web tabanlı interaktif uzaktan eğitim programı ve ayrıca yüz yüze eğitim programı oluşturulacaktır.

“İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Yaklaşım Standardizasyonu” Projesi. İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA/2010/DFD-12. (Ocak – Nisan 2012).