Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği 

2013 Yılı Faaliyet Raporu

 
Bilimsel Makaleler
 • “Child Abuse and Neglect in Turkey: Professional, Govermental and Non-govermental Achievements in Improving the National Child Protection System”. Pediatr Int Child Health,2013 vol.33(4) pp.301.
Bilimsel Bildiriler
 • “A Standardized Training Program For Professionals Working In University Based Child Protection Centers In Turkey.” Poster presentation. 8th ISPCAN Latin American International Conference on Child Abuse and Neglect.  October 6-9, 2013 Viña del Mar Chile.
Kitaplar
 • “Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlik Eğitimi İçin Eğitici El Kitabı” Yorum Matbaa Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti., ISBN 978-92-806-4691-7 Ankara, 2013.  
 • “Çalınan Yarınlar Kadınların Çocukken Uğradığı Cinsel İstismarı Anlamak ve Tedavi Etmek Kitabının Türkçe Çevirisi” Paloma Yayınevi  Çeviren: Tufan Göbekçin, ISBN: 978-605-85970-4-4, Kasım 2013. (Stollen Tomorrows Understanding and Treating Women’s Childhood Sexual Abuse - Copyright © 2007 by Lion’s Crown Ltd / Published by W. W. Norton & Company Inc.)
Paneller - Konferanslar
 • “Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım. Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri” KİKAP, 4 Şubat 2013, İstanbul.
 • “Çocuk İstismarına Disiplinlerarası Yaklaşımın Önemi” İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişim Günleri 26 Nisan 2013, İstanbul.
 • “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi ve Çocuğun Korunmasında Üniversitelerin Rolü” Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, 27-28 Haziran 2013, İstanbul.
 • Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Paneli, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 21 Kasım 2013 Maltepe, İstanbul.
 • Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, 22-23 Kasım 2013 Lefkoşa, KKTC.
 • Sosyal Hizmet Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 28-30 Kasım 2013.
 • “Ama Ben Daha Çocuğum” Semineri, “Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım” İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü son sınıf öğrencileri ve Betül Mardin. İstanbul. 16 Aralık 2013.
Tamamlanmış Projeler

İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA/2012/GNC /151 nolu proje. Başlama tarihi 01.12.2012

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 2013 yılında tamamlanan bu proje; İhmal ve istismar mağduru çocuklara yönelik tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan profesyonellerin akredite edilmiş standart bir eğitim modeli ile yetkinliklerinin güçlendirilmesini amacıyla yapılmıştır. Proje çalışmalarıyla; web tabanlı interaktif uzaktan eğitim programı ve ayrıca yüz yüze eğitim programı oluşturulmuştur.

Eğitim programına değişik uzmanlık alanlarından 381 kişi başvurmuş, 117 kişi uzaktan eğitim programını tamamlamış, 43 kişiye yüz yüze eğitim verilmiştir. Halen eğitim devam etmektedir.

Devam Eden Projeler

Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri

İsveç Başkonsolosluğu İstanbul ’ un desteği ile yürütülen bu projede; üniversite öğrencilerinin çocuğa şiddet konusunda verilen eğitimlerle bilgi ve donanımları artırılmakta, eğitim sonrası kendi uzmanlık alanlarında projeler geliştirmeleri ve bilgi ve deneyimlerini geliştirdikleri projelerle akranlarına aktarmaları beklenmektedir. Amaç, değişik fakültelerden en az 800 Üniversite mezununun hayata atıldıklarında çocuk istismarı ve ihmali konusunda donanımlı olmalarını sağlamak ve toplumda çocuğa şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmaktır.

1.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

1.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde yapılacaktır. Çocuk Koruma alanında ilk defa yapılacak olan bu Kongre, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme (İstanbul) ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme (Ankara) Derneklerinin gözetimi altında, Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecektir.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde önemli konuma sahip ülkelerin temsilcilerinin de aramızda olacağı kongreye; tıp, hemşirelik, psikoloji, sosyal hizmet, hukuk, emniyet, çocuk gelişimi, rehberlik, iletişim, sosyoloji, eğitim, medya alanlarında 400-700 uzmanın katılımını ve karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşımını beklemekteyiz.