Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği

2015 - 2016 Yılları Faaliyet Raporu

 

Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Bildiriler, Konferanslar
  • 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest/Romanya (27-30.09.2015)
  • Towards Better Child Protection Programs: A Qualitative Evaluation of Youth Disseminating Life Skills Program, 21st ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Calgary/Canada (28-31.08.2016)
Uluslararası Kongre Organizasyonu

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 11-13 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara`da yapılmıştır. Çocuk Koruma Hizmetlerinde önemli konuma sahip ülkelerin temsilcilerinin de aramızda olduğu kongreye; tıp, hemşirelik, psikoloji, sosyal hizmet, hukuk, emniyet, çocuk gelişimi, rehberlik, iletişim, sosyoloji, eğitim, medya alanlarında 400 uzman katılmış ve karşılıklı bilgi ve deneyimler paylaşılmıştır. Çokmed, bu uluslararası kongrenin düzenleme kurulunda yer almıştır.

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Bildiriler, Konferanslar, Paneller – Konferanslar
  • `Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri` Bahçeşehir Üniversitesi  Çocuk Hakları Günleri, İstanbul (18-19.03.2015)
  • ‘Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Çalıştayı’ TC Eskişehir Valiliği (31.03- 03.04.2015)
  • ‘Türkiye’de 0-8 Yaş Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Değerlendirme Toplantısı’ İstanbul (12.11.2015)
  • `Barış. En Çok da Çocuklar İçin` Sempozyumu, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (18.12.2015)
Makaleler
  • Çocuk İhmal ve İstismarına Butüncül Yaklaşım için Bir Adım: 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Panorama Dergisi KHAS.
Kitaplar
  • Dağlı, T (Yayına hazırlayan) (2015). Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuğun Korunması, Ankara
  • Dağlı, T. (Yayına hazırlayan) (2016). Çocuk Koruma Sistemleri, Ankara
Eğitim Etkinlikleri

Tamamlanmış projelerde devam eden eğitimler

Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri (Youth Disseminating Life Skills)

İsveç  ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluklarının destekleriyle yürütülen bu projede; üniversite öğrencilerinin çocuğa şiddet konusunda verilen eğitimlerle bilgi ve donanımları artırılmakta, eğitim sonrası kendi uzmanlık alanlarında projeler geliştirmeleri ve kazanmış oldukları bilgi ve deneyimlerini geliştirdikleri projelerle akranlarına aktarmaları beklenmektedir.

Projenin Hollanda Başkonsolosluğunun desteği ile İstanbul Avrupa Yakasında tamamlanan 2. kısmına 120 üniversite öğrencisi başvurmuş, bu öğrencilere 2015 yılında konunun uzmanlarınca 12 seminer verilmiş, başarılı olan 106 öğrenci eğitim sertifikası almaya hak kazanmıştır. Öğrenciler daha sonra küçük gruplar halinde 10 proje gerçekleştirmiş, ayrıca 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest/Romanya Kongresi`nin `Gençlik Forumuna` aktif olarak katılmışlardır.