Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği

2017 - 2018 Yılları Faaliyet Raporu

 

Uluslararası Makaleler
 • MR Krespi, C Acarturk, I Akduman-Akin, F Sahin Dagli, T Dagli: Towards better protectiom programme: a qualitative evaluation of Youth Disseminating Life Skills Programme. Vulnerable Children and Youth Studies. Doi No 10.1080/17450128.2017.1306662, 3.03.2017.
Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Bildiriler, Konferanslar, Oturum Başkanlıkları
 • Margorit Rita Krespi, Irem Akduman, Ceren Acarturk, Figen Sahin Dagli, Tolga Dagli: International Convention of Psyhological Science. Poster sunumu, Viyana Avusturya Mart 2017.
 • 15th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, 30 Eylül-4 Ekim 2017 tarihinde Lahey, Hollanda`da yapılmıştır. ÇOKMED Yönetim Kurulu üyeleri, kongreye oturum başkanı, konuşmacı olarak katılmışlardır.
 • T Dagli: The Project of ‘Strengthening Capacity and Skills of Professionals on Judicial Interview” in Turkey (Türkiye`de Adli Görüşme Odaları ile ilgili Meslek Gruplarının Hizmet Kapasiteleri ve Becerilerinin Artırılması Projesi) ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect, Prague, Czech Republic, 2-5 September 2018. 
 • T. Dagli, F. Şahin Dağlı  The medical evaluation and treatment of the physically abused child: differentiating inflicted from accidental injuries. ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect, Prague, Czech Republic, 2-5 September 2018.
 • T Dagli, Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama - Adli Görüşme Odaları III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Ünye/Ordu, 30.09-3 10.2018.
Uluslararası Kongre Organizasyonu

III.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi (3nd International Congress on Child Protection) 30 Eylül -3 Ekim 2018 Ünye/Ordu (Düzenleyici, Konuşmacı)

3.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül -3 Ekim 2018 tarihleri arasında Ünye/Ordu da yapılmıştır. Çocuk Koruma Hizmetlerinde önemli konuma sahip ülkelerin temsilcilerinin de aramızda olduğu kongreye; tıp, hemşirelik, psikoloji, sosyal hizmet, hukuk, emniyet, çocuk gelişimi, rehberlik, iletişim, sosyoloji, eğitim, medya alanlarında 350 uzman katılmış ve karşılıklı bilgi ve deneyimler paylaşılmıştır. Çokmed bu uluslararası kongrenin düzenleme kurulunda yer almıştır ve konuşmacı, bildiri sunumu, oturum başkanlıkları ile katkı sağlamıştır.

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Toplantılarda; Konferanslar, Konuşmacı, Bildiri sunumları, Oturum Başkanlıkları
 • Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri (Konuşmacı), Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Konferansı İstanbul (09.04.2017)
 • Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Üniversitelerin Rolü, Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Konferans) Ankara (20.09.2017)
 • Çocukların Cinsel İstismarı Çalıştayı (Katılımcı), Derbent, Kocaeli (25-26.11.2017)
 • Çocuklara Yönelik Şiddet (Konferans), Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul (17.05.2018)
 • Çocuğa Yönelik Şiddet (Konferans), Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, XX. Çalışma Grupları Öğrenci Sempozyumu, Ankara (24.05.2018)
 • Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama: Adli Görüşme Odaları (Konuşmacı), Travma, Afet ve Kriz Birimi 3. Travma Sempozyumu TPD İstanbul Şubesi (27.05.2018)
 • Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Kursu (Konuşmacı), Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Üniversitelerin Rolü, İstanbul (5-6.06.2018)
 • Çocuk İhmal ve İstismarına Bütüncül Yaklaşım (Konferans), Medeniyet Üniversitesi, İstanbul (05.11.2018)
 • Çocuk İstismarına Yaklaşım (Konuşmacı), Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek. Kırılgan Gruplarla Sosyal Hizmet ve Süpervizyon, İstanbul (16-17.11.2018)
 • Çocuk İhmal ve İstismarına Yaklaşım (Konuşmacı), Tıp Etiği Açısından Çocuk İstismarı Paneli, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (20.11.2018)