Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği 

2019 - 2020 Yılı Faaliyet Raporu

 
Uluslararası Makaleler 
 • Sahin E, Dagli TE, Acarturk C, Sahin Dagli F: Vulnerabilities of Syrian refugee children in Turkey and actions taken for prevention and management in terms of health and wellbeing. Child Abuse Negl. 2020 Jul 29;104628. doi: 10.1016/j.chiabu.2020.104628. Online ahead of print. doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104628 
Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Bildiriler, Konferanslar, Oturum Başkanlıkları 
 • T Dagli: Victim Oriented Practice in Judicial System: Judiciary Interview Rooms. 14th Turkish Criminal Law Days, Istanbul University, Faculty of Law 14-16 June 2019.
 • T. Dagli, F. Şahin Dağlı: Strengthening Child-Friendly Judicial Interview Processes With A Particular Focus On Refugee Children. Ispcan Oman International Congress Muscat, Oman 15-17 Sept.2019.
Ulusal Bilimsel Kongrelerde, Toplantılarda Bildiriler, Konferanslar, Oturum Başkanlıkları 
 • Çocuğa Yönelik Şiddet. İAÜ TARMER Çocuk İstismarı ve Toplumsal Farkındalık Çalıştayı, İstanbul, 23.01.2019.
 • Çocuk İstismarına Bütüncül Yaklaşımda Üniversitelerin Rolü. Şehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Günleri 3, İstanbul, 02.04.2019.
 • Mağdur Çocuğun Korunmasında Bütüncül Yaklaşım: ÇİM ve ÇKM Örneği. II. Mağdur Hakları Sempozyumu. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 09-10.04.2019.              
 • Adli Görüşme Odaları Proje Süreci. Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalinde İyi Uygulamalar Sempozyumu. Gedik Üniversitesi, İstanbul, 08-11.04.2019.
 • Çocuğa Yönelik Şiddete Bütüncül Yaklaşım. Her Yerde Sanat Derneği Çocuk Güvenliği Komitesi     Çocuğa Yönelik Şiddet Eğitimi. Mardin, 07-08.05.2019.
 • Çocuk İstismarı ve İhmali. Her Yerde Sanat Derneği Çocuk Güvenliği Komitesi     Çocuğa Yönelik Şiddet Eğitimi. Mardin, 07-08. 05.2019.
 • Çocuğa Yönelik Şiddet Toplumsal Sorundur. İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul, 27.05.2019.
 • Çocuğun Korunmasında Multidisipliner Yaklaşım ve Çözüm Önerileri. Çocuğa Yönelik Şiddete Çözüm Önerileri, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, 13.06.2019.      
 • Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama: Adli Görüşme Odaları. 14. Türk Ceza Hukuku Günleri- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, İstanbul, 14-16.06.2019.    
 • Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım. Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, Sultanbeyli, İstanbul, 18.06.2019.    
 • Adli Görüşme Odaları. Heybeliada Ceza Hukuku Günleri. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, İstanbul, 03.08.2019.
 • Çocuk İstismarı ve İhmali Önlenebilir. Çocuk İstismar ve İhmalinin Yetiş̧kin Yaşamına Etkileri. Ufuk Üniversitesi, Ankara, 21.10.2019.  
 • Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama: Adli Görüşme Odaları, Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek VII, İstanbul, 08-09.11.2019. 
Projeler

Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması

ETKİNİZ AB Programı DES/AB/347 (Mayıs 2020 - Şubat 2021)

Çalışmanın Ana Amacı

Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin salgın ve doğal afetler sırasında da çocuğa birincil önceliği verecek biçimde işlemesi için çocuk koruma sisteminde yapılması gereken güçlendirmeleri tespit etmektir.

Sonuçlar

 1. Salgın ve doğal afetler sırasında çocuk koruma sistemlerinin işleyişinde izlenmesi gereken mevzuatın ve standartların derlenmiş ve belgelenmiş olması.
 2. Dünyada ve Türkiye’de çocuk koruma sistemlerinin Covid-19 ile mücadele sürecinde karşı karşıya kaldığı güçlükler ve bu sırada geliştirilen iyi uygulamaların tespit edilmiş ve belgelendirilmiş olması.
 3. Salgın ve doğal afetlerle mücadele sürecinde çocuk koruma sistemlerinin izlenmesi çalışmalarını desteklemek üzere, bu alandaki mevcut tüm bilgi ve belgenin paylaşılacağı ve düzenli gelişmelerin takip edilmesini sağlayacak bir online bir bilgi merkezi oluşturulmuş olması.

Çıktılar

 1. Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 ile mücadele sürecinde çocuk koruma sistemine ilişkin yürütülen çalışmalara, hazırlanan materyale ve ilgili mevzuata ilişkin kaynakça.
 2. Salgın ve doğal afetler sırasında çocuk koruma standartları ile bu süreçte dünyada ve Türkiye’de çocuk koruma sistemlerinin karşı karşıya kaldıkları güçlükleri anlatan ve başarısı kanıtlanmış iyi uygulama örneklerini gösterir rapor.
 3. Salgın ve doğal afetlerde çocuk koruma alanındaki çalışmaların derlendiği, düzenli güncellenen web sitesi.