Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Projesi

2014-2016

2014-2016 yılları arasında İstanbul İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarının desteği ile İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında 2 etaplı başlatılan projede; üniversite öğrencilerinin çocuğa şiddet konusunda verilen eğitimlerle bilgi ve donanımlarının artırılması, eğitim sonrası kendi uzmanlık alanlarında projeler geliştirmeleri ve bilgi ve deneyimlerini geliştirdikleri projelerle akranlarına aktarmaları amaçlandı. Eğitimler 12'şer haftalık interaktif seminerler halinde üniversite öğrencilerine verildi. Proje süresince öğrencilerle birlikte odak grup çalışmaları yapıldı.

Projenin İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteği ile İstanbul Anadolu Yakasında yapılan 1. kısmına 160 kişi başvurmuştur. Kursu başarıyla tamamlayan 106 öğrenciden isteyenler geliştirdikleri projelerle kazanmış oldukları bilgi ve deneyimlerini akranları ve toplumla paylaştılar. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi`nin `Gençlik Forumunu` düzenlediler. Ayrıca Proje kapsamında Mart 2015'te “Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuğun Korunması” kitabı yayımlandı. Projenin 1. kısım raporuna (İngilizce) buradan ulaşılabilir.

 

 

Projenin Hollanda Başkonsolosluğu'nun desteği ile İstanbul Avrupa Yakasında tamamlanan 2. kısmına 120 üniversite öğrencisi başvurmuş, bu öğrencilere 2015 yılında konunun uzmanlarınca 12 seminer verilmiş, başarılı olan 106 öğrenci eğitim sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Öğrenciler daha sonra küçük gruplar halinde 10 proje gerçekleştirmiş, ayrıca 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest Romanya Kongresi`nin Gençlik Forumuna aktif olarak katılmışlardır. Proje kapsamında 2016 yılında “Çocuk Koruma Sistemleri” kitabı yayımlanmıştır. Projenin 2. kısım raporuna (İngilizce) buradan ulaşılabilir.

 

Gençlerden Gençlere Projeleri

 

ÇOKMED Tanıtım filmi   Kamu Spotu    

 

   
         
Bebeğin İşi Ağlamaktır. Bebeğini Sarsma!    
     
         
         
Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar Semineri    Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar Kamu Spotu    
     
         
         
Çocuk İhmali ve İstismarı Sloganları   Söz Küçüğün Radyo Programı    
     
         
         
Savaş Ortamında Çocuk Olmak    
     
         
         
Çocuk İstismarı Önlenebilir    
    Prof. Dr. Ayşen Coşkun ile Röportaj    
     
         
Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı ile Röportaj   Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar ile Röportaj   Uzman Röportajları
   
         
         
Bilinçli Ebeveyn, Mutlu Çocuk
   
         
         
         
14th ISPCAN Bucharest Romanya Kongresi Gençlik Forumu