Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerin Desteklenmesi Projesi

01.12.2012 - 01.12. 2013

İSTKA/2012/GNC/151

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ve Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi birlikteliği, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 2013 yılında tamamlanan bu proje; ihmal ve istismar mağduru çocuklara yönelik tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan profesyonellerin akredite edilmiş standart bir eğitim modeli ile yetkinliklerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje çalışmalarıyla; web tabanlı interaktif yapılandırılmış uzaktan eğitim programı ve ayrıca yüz yüze eğitim programı oluşturulmuştur. Web tabanlı eğitimin beceri gerektiren bölümü için simülasyon teknikleri ve eğitim videoları kullanılmış; bilgi eğitimini gerektiren bölümü için ise interaktif teknikler ile uygulanan bir eğitim programı hazırlanmıştır. Oluşturulan sistem web üzerinden sadece bireysel eğitime değil, aynı zamanda internet üzerinden yapılan seminer, eğitim ve tartışma oturumlarına da elverişli olmuştur.

BASIN BÜLTENİ   AFİŞ   EĞİTİM PROGRAMI
.......... ..........

 

Web tabanlı uzaktan eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar onbeşer kişilik gruplar halinde 5 gün süren interaktif yüzyüze eğitim programı katılmışlar ve sertifika almaya hak kazanmışlardır. Eğitim programına değişik uzmanlık alanlarından 632 kişi başvurmuş, 163 kişi uzaktan eğitim programını tamamlamış, 62 kişiye yüz yüze eğitim verilmiştir.