Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Salgın ve Afetlerde Çocukların Korunmasının İzlenmesi Projesi  

2021-2022

DES/AB/639

Uluslararası insan hakları çerçevesine uyumun izlenmesi için Etkiniz AB Programı tarafından desteklenen "Salgın ve Afetlerde Çocukların Korunmasının İzlenmesiProjesi"nin amacı, Türkiye`de çocuk koruma sisteminin salgın ve doğal afetler sırasında da çocuğa birincil önceliği verecek şekilde işlemesi için çocuk koruma sisteminde yapılması gereken güçlendirmelerin hayata geçirilmesine yönelik yerel izleme kapasitesini güçlendirmektir.  

Bu çalışma, ÇOKMED tarafından 2020-2021 yıllarında yürütülen "Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması" Projesi'nin devamı niteliğinde tasarlanmış ve proje sonucunda hazırlanan raporda yer alan önerilerin hayata geçirilmesinin izlenmesine yönelik bir izleme rehberi ve yönergesi geliştirilmiştir.  

Hazırlanan izleme rehberi, Marmara depremi hedeflenerek ve İstanbul'daki ilgili kurumların temsilcileri ile hazırlamış; bu kapsamda öncelikle sivil toplumun kendisi dahil olmak üzere sorumlu kurumların faaliyetlerini izlemesini, aynı zamanda da sorumlu kurumların kendi faaliyetlerini izlemesini sağlamayı hedeflemektedir. 

İzleme rehberini indirmek için tıklayınız.

İzleme rehberini kullanma yönergesini indirmek için tıklayınız.