Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması Projesi / 

Protection of Children During Pandemics and Natural Disasters Project

2020-2021

DES/AB/347

Uluslararası insan hakları çerçevesine uyumun izlenmesi için Etkiniz AB Programı tarafından desteklenen "Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması Projesi"nin amacı, Türkiye`de çocuk koruma sisteminin salgın ve doğal afetler sırasında da çocuğa birincil önceliği verecek şekilde işlemesi için çocuk koruma sisteminde yapılması gereken güçlendirmeleri saptamaktır.

Proje sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


The main purpose of the "Protection of Children During Pandemics and Natural Disasters Project", supported by the Etkiniz EU Programme for monitoring compliance with the international human rights framework, is to identify enhancements needed in the child protection system in Turkey to ensure prioritization of children during pandemics and natural disasters. 

Click here to access the project webpage.